ลูกควรกินนมแม่นานเพียงใด

ลูกควรกินนมแม่นานเพียงใด

ไขคำตอบ ต้องเลี้ยงลูกด้วยน้ำนมแม่นานเพียงใด ถึงจะหยุดให้น้ำนม

คำตอบคือ .. จนกว่าร่างกายของลูกน้อยจะพร้อมในทุกด้าน ยิ่งทานนมแม่ได้นานถึงอายุ 6-7 ขวบ

คุณจะพบความมัศจรรย์ในน้ำนมแม่ที่เกิดขึ้นกับลูกน้อยเลยทีเดียว
.
เหตุผล 4 ประการดังนี้
1. น้ำนมแม่ช่วยให้ลูกสู้กับเชื้อโรคร้ายได้ เด็กจะมีระดับภูมิต้านทาน (อิมมูโนโกลบูลิน A, G, M) ซึ่งช่วยในการป้องกันโรคติดเชื้ออยู่ในระดับใกล้เคียงผู้ใหญ่ เมื่อเด็กอายุ 6 ปี ส่วนระดับภูมิต้านทานในเด็กอายุก่อน 6 ปี พบว่ายังมี ระดับต่ำอยู่จึงทําให้เจ็บป่วยได้ง่าย
.
2. เสริมสร้างพัฒนาการด้านสมอง จากการศึกษาพบว่าน้ำหนักสมองของเด็กจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ จนกระทั่งอายุ 6-7 ปี และการสร้างปลอกหุ้มเส้นใยประสาทจะสําเร็จสมบูรณ์ที่อายุ 7 ปี
.
3. น้ำนมแม่พัฒนาด้านความคิด ความอบอุ่น ความรู้สึกรักและผูกพันกับผู้เป็นแม่ นักจิตวิทยาด้านพัฒนาการเด็กพบว่า กระบวนการทางความคิดของเด็กจะเปลี่ยนแปลงอย่างมาก จากเด็กเล็กที่มี ความคิดที่ไม่ซับซ้อน เป็นลักษณะที่มีคุณภาพมากข้ึนแบบเด็กโตเมื่ออายุ 7 ปี
.
4. ต้องทานนมแม่จนกว่าจะบังเกิดฟันแท้ซี่แรก เพราะ การปรากฏของฟันแท้ซี่แรกเป็นสัญญาณที่บอกว่า พร้อมแล้วสําหรับการพึ่งพาตัวเอง การหาอาหารเองในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมหลายชนิด
.
ความมหัศจรรย์ของน้ำนมแม่ เป็นสิ่งที่มีค่าที่สุดของเจ้าตัวเล็ก เพื่อพัฒนาทักษะที่สำคัญของลูกน้อยให้ Brusta ช่วยคุณแม่นักปั้มจนกว่าลูกน้อยจะพร้อม เลิกทานนมด้วยอุปกรณ์ปั้มนมอย่างปลอดภัย และ ใส่ใจในความสำคัญนี้ 

ใส่ความเห็น