Grace Kids ที่ป้อนอาหารซิลิโคน (Grace Kids Squeeze Food)

฿ 145.00
฿ 123.25

Grace Kids

ช้อนป้อนอาหาร ซิลิโคน ผลิตจากวัสดุ BPA Free ปลอดภัย ไร้สารอันตราย บรรจุอาหาร 3 ออนซ์ ทนความร้อนได้สูงถึง 120 องศา การใช้งานเพียงเทอาหารใส่ช้อนและบีบลงมาที่ปลายช้อน

ถูกใจสินค้า
ถูกใจสินค้า