เครื่องนึ่งขวดนมแบบอบแห้ง

เครื่องนึ่งขวดนมแบบไม่มีอบแห้ง