สินค้าพิเศษ

โดยลูกค้าสามารถใช้แต้มสะสมในการแลกสินค้าพิเศษได้