Showing the single result

  • Milk PlusMilk Plus

    Milk Plus & More น้ำหัวปลีเพิ่มน้ำนม

    ฿ 534.00฿ 2,136.00

      Product information 🔸 ดั้งเดิม (หัวปลี+อินทผลัม) รส : หวานธรรมชาติ อินทผลัม ดื่มง่าย ประโยชน์ : บำรุงครรภ์ , กระตุ้นน้ำนม 🔹 ขิง (หัวปลี+อินทผลัม+ขิง) รส : เผ็ดร้อน ประโยชน์ : บำรุงครรภ์ , กระตุ้นน้ำนม 🔸มะขาม (หัวปลี+อินทผลัม+มะขาม) รส : เปรี้ยว ประโยชน์ : บำรุงครรภ์ , กระตุ้นน้ำนม , ช่วยเรื่องระบบขับถ่าย 🔹พุทราจีน (หัวปลี+อินทผลัม+พุทราจีน) รส : หวานธรรมชาติ อินทผลัม หอมกลิ่นพุทราจีน ดื่มง่าย ประโยชน์ : บำรุงครรภ์ , บำรุงเลือด, กระตุ้น+เพิ่มน้ำนม 🔸เสาวรส (หัวปลี+อินทผลัม+เสารส+น้ำผึ้ง)…

    • Clear