Mummily แบบสอบถาม สำรวจพฤติกรรมและปัจจัยที่คํานึงถึงในการเลือกใช้เครื่องปั๊มนมแฮนด์ฟรี (#BBB55)
ส่วนที่ 2 : พฤติกรรมและปัจจัยที่คํานึงถึงในการเลือกใช้เครื่องปั๊มนมแฮนด์ฟรี(เครื่องปั๊มนมแบบไร้สาย)

 

1. ความสนใจในการเลือกซื้อเครื่องปั๊มนมแฮนด์ฟรี

 

2.ปัจจัยที่ทำให้คุณตัดสินใจเลือกซื้อเครื่องปั๊มนมแฮนด์ฟรี
มากที่สุดปานกลางน้อย
ราคาเหมาะสม
น้ำหนักเบา
มีเสียงปั๊มที่เบา
มีรูปทรงที่ทันสมัย
ใช้งานง่าย ไม่ซับซ้อน
มีโหมดการปั๊มที่หลากหลาย (กระตุ้น , ปั๊ม ,รีดน้ำนมค้างเต้า ,สลายก้อนนมอุดตัน เป็นต้น)
สามารถเลือกความแรงในการปั๊มได้หลายระดับ
สามารถบรรจุน้ำนมได้ปริมาณมาก
ใช้เวลาในการชาร์จแบตเตอรี่น้อย
มีความจุแบตเตอรี่เยอะ สามารถใช้งานได้นานต่อการชาร์จ 1 ครั้ง
สามารถนอนระหว่างการปั๊มนมได้
อะไหล่ของเครื่องปั๊มนมแฮนด์ฟรี สามารถนำเข้าเครื่องนึ่ง หรือเครื่องอบUVได้
ยี่ห้อของผลิตภัณฑ์
มีการรับประกันสินค้า และบริการหลังการขาย