Showing all 3 results

 • Grace Kids ถ้วยซิลิโคน คอเล็ตต้า (Grace Kids Silicone Cup)

  ฿ 65.00

  Grace Kids

  ถ้วยซิลิโคน คอเล็ตต้า

  ถ้วยซิลิโคน อุปกรณ์เสริมสำหรับเครื่องปั๊มนมไฟฟ้า รุ่น คอเล็ตต้า ปลอดภัย ปราศจากสาร BPA ปลอดภัยต่อลูกน้อยของแม่ๆ เพื่อถนอมการใช้งาน แนะนำให้ลวกในน้ำอุ่น นำเข้าเครื่อง UV หรือนำไปนึ่งฆ่าเชื้อได้อุณหภูมิไม่เกิน 120 องศา อายุการใช้งาน 6-12 เดือน ขึ้นอยู่กับการรักษา

 • Grace Kids ถ้วยซิลิโคนไทนี่เครื่องปั๊มนม รุ่น ไทนี่และโอโวล่า (Grace Kids Silicone Cup)

  ฿ 65.00

  Grace Kids

  ถ้วยซิลิโคนไทนี่เครื่องปั๊มนม รุ่น ไทนี่และโอโวล่า อุปกรณ์เสริมสำหรับเครื่องปั๊มนมไฟฟ้า รุ่น ไทนี่และโอโวล่า ปลอดภัย ปราศจากสาร BPA ปลอดภัยต่อลูกน้อยของแม่ๆ เพื่อถนอมการใช้งาน แนะนำให้ลวกในน้ำอุ่น นำเข้าเครื่อง UV หรือนำไปนึ่งฆ่าเชื้อได้อุณหภูมิไม่เกิน 120 องศา อายุการใช้งาน 6-12 เดือน

 • Grace Kids ถ้วยซิลิโคน เครื่องปั้มนมไฟฟ้า รุ่น เฟเทอร์ (Grace Kids Silicone Cup)

  ฿ 65.00

  Grace Kids

  ถ้วยซิลิโคน เครื่องปั้มนมไฟฟ้า รุ่น เฟเทอร์ ถ้วยซิลิโคน อุปกรณ์เสริมสำหรับเครื่องปั้มนมไฟฟ้า รุ่น เฟเทอร์ ปลอดภัย ปราศจากสาร BPA ปลอดภัยต่อลูกน้อยของแม่ๆ เพื่อถนอมการใช้งาน แนะนำให้ลวกในน้ำอุ่น นำเข้าเครื่อง UV หรือนำไปนึ่งฆ่าเชื้อได้อุณหภูมิไม่เกิน 120 องศา อายุการใช้งาน 6-12 เดือน